In het voorjaar van 2003 is uit een contact tussen drie voorgangers en mensen van het Interkerkelijk Stadsgebed een idee gegroeid om

een dag van gebed te organiseren voor de stad Spijkenisse. Er was een gezamenlijk verlangen om iets voor de stad en haar inwoners te

betekenen. In mei ging een brief uit van de stuurgroep naar alle kerken om hier aan mee te werken.

In september ging de werkgroep Dag van Gebed van start die bestond uit een groep christenen uit zo'n tien verschillende kerken en

gemeenten.  Met elkaar organiseerden zij de Dag van Gebed op 15 mei 2004.

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2019
Geschiedenis
Geschiedenis
Startpagina Stichting VvdS De projecten Bron van Vrede Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie Vrijwilligers info

Deze dag verliep zo succesvol dat de organiserende werkgroep besloot om verder te gaan. Samen bidden voor dingen die zich in de stad

afspelen is belangrijk maar daarnaast groeide het verlangen om dienstbaar te zijn. Niet alleen bidden maar ook doen.

Dit leidde er toe dat de naam van de werkgroep gewijzigd werd in Vrede voor de Stad. 

Vrede voor de Stad wil daadwerkelijk iets betekenen voor Spijkenisse door een bijdrage te leveren aan het welzijn van de stad. Ze wil dat

doen door mee te helpen aan bestaande projecten.

De projecten die in 2005 van start gingen waren: De Hartelborgt, De Voedselbank, Stichting Leergeld en een project van het Leger des

Heils. In 2006 is het project van het Leger des Heils vervangen door: Ons Pardon, in 2008 verder als Vluchteling, Kerk en Maatschappij

Vanaf het najaar 2007 is Vrede voor de Stad vertegenwoordigd in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze

vertegenwoordiger wordt gesteund door de WMO-kerngroep, een werkvorm vanuit de projectgroep-WMO waarin vertegenwoordigers van

alle kerken en gemeenten zitting hebben.

Het zesde en laatste project van Vrede voor de Stad is het project BudgetMaatjes Spijkenisse. (In 2010 gestart onder de naam

SchuldHulpMaatje Spijkenisse)

Stichting Vrede voor de Stad organiseert twee maal per jaar een Interkerkelijk Diaconaal Beraad, een ontmoetingsavond voor diakenen,

PCI-leden en diaconaal betrokkenen. Binnen de projecten zijn meer dan 100 vrijwilligers actief.

Sinds februari 2014 is de voedselbank Spijkenisse en omstreken een eigen stichting. Uiteraard blijft de Voedselbank een project van Vrede voor de Stad
free hit counters