Er dienen zich incidenteel schrijnende gevallen aan van mensen die niet in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning,

maar die om welke reden dan ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In die gevallen probeert de werkgroep te komen tot een

menswaardige oplossing voor die probleemgevallen. Daarnaast probeert VvdS een intermediair te zijn tussen de diverse lokale

kerkgenootschappen, om waar mogelijk van elkaar te leren en gebruik te maken van aanwezige expertise.

De Taalklas

Elke dinsdag- en donderdagmorgen komt een gevarieerde groep nieuwe Nederlanders van 9.30 – 12.00 uur samen in De Kern. Deze

groep zeer gemotiveerde mensen wil de Nederlandse taal beter leren spreken, of wil ondersteuning bij het oefenen van

inburgeringsexamens. Zij worden daarbij geholpen door een aantal vrijwilligers van het Taalhuis, die de leervraag van de taalleerders

centraal stelt.

Ieder die Nederlands wil leren spreken is van harte welkom.

De ochtenden zijn gratis te bezoeken en van tevoren aanmelden is niet nodig.

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2019
Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij
Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij
Startpagina Stichting VvdS De projecten Bron van Vrede Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie Vrijwilligers info
free hit counters