Schema De gebedsavonden begonnen iedere avond om 19.30 uur m.u.v. de eerste op zondag. Iedere avond waren er twee schriftlezingen met een korte reflectie, daarna eerst een gezamenlijk gebed en aansluitend bidden in groepjes voor (aangereikte) gebedsthema’s. De avonden duurden tot ongeveer 20.00 uur en daarna was er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek na afloop. Op de laatste zondag was er bij het Leger des Heils aan een spreker over moderne slavernij en die avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Zie hieronder het schema. Hopelijk tot ziens in 2019! Datum Gebouw Adres Avondthema Zondag Ontmoetingskerk Kon. Wilhelminalaan 1 Heb de vreemdeling lief – NB. 19u! Maandag Felicitaskerk Hekelingseweg 15 Als een geliefd mens Dinsdag Dorsvloer Zomerakker 415 Eer God met het lichaam Woensdag De Ark Voorstraat 8 Hoop en herstel Donderdag Michaëlkerk Anjerplein 1 De armen roepen Vrijdag De Schuilplaats Dorpsstraat 105a Zie ook het belang van anderen Zaterdag De Kern Eikenlaan 2 Gezin en kerk als familie Zondag Leger des Heils A. van der Nootstraat 8 De verstrooiden verzameld
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2019
Bron van Vrede
Week van Gebed voor de eenheid
Startpagina Stichting VvdS De projecten Bron van Vrede Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie Vrijwilligers info
free hit counters
Bron van Vrede
Week van gebed voor de eenheid - 21 t/m 28 januari 2018 Inleiding Inmiddels kunnen wij met vreugde meedelen dat alle benaderde kerken hebben een gebedsavond hebben georganiseerd. Als projectgroep Bron van Vrede zullen we dus ook de komende jaren, i.p.v. een gebedsdienst, de week van gebed in Spijkenisse/Hekelingen organiseren met het materiaal van Missie NL en de Raad van Kerken NL. Het thema Recht door zee (bedacht en uitgewerkt op de Cariben). Thematiek 2018 was – Slavernij in onze tijd Vanuit de Cariben is het thema als volgt geïntroduceerd enkele alinea’s: Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. Hoewel de menselijke waardigheid onontvreemdbaar is, wordt het dikwijls verduisterd door persoonlijke en sociale misstappen. In onze gevallen wereld ontbreekt het te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen in onze sociale contacten. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie en de pijn, het verdriet en de angst die daaruit volgt, zorgen ervoor dat de menselijke waardigheid in het geding komt. Veel van de huidige uitdagingen zijn de erfenis van het koloniale verleden en de slavenhandel. Het gewonde collectieve bewustzijn komt tegenwoordig tot uiting in sociale problemen die te maken hebben met een laag zelfbeeld, met huiselijk geweld en verscheurde familierelaties.
Gebedsdienst in de Dorsvloer