Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS zich heeft

ingezet. Deze inzet betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn echter

volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Leergeld Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de

financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na de oprichting van VvdS, is de situatie in die zin gewijzigd, dat

ook de vrijwilligerswerving in de praktijk geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van VvdS. Na uitvoerig overleg

tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017 Leergeld niet langer meer als een project

van VvdS te beschouwen. Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide

stichtingen. Zo trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente

Nissewaard, en zijn de lijnen tussen VvdS algemeen, en het  werk van de Voedselbank en van Budgetmaatje specifiek

heel kort.

In het halfjaarlijkse overleg in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dit besluit reeds eerder gemeld, maar het leek ons

zinvol dit ook formeel aan alle andere betrokkenen mee te delen.

Voor meer en actuele informatie: https://www.leergeld.nl/voorne-putten 
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2020
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Startpagina Stichting VvdS De projecten Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie Vrijwilligers info Klachtenregeling
free hit counters