Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS zich heeft ingezet. Deze inzet

betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn echter volledig de verantwoordelijkheid van het

bestuur van de Stichting Leergeld Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na

de oprichting van VvdS, is de situatie in die zin gewijzigd, dat ook de vrijwilligerswerving in de praktijk geen onderdeel meer uitmaakt van het

werk van VvdS. Na uitvoerig overleg tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017 Leergeld niet langer meer

als een project van VvdS te beschouwen. Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide stichtingen.

Zo trekken beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente Nissewaard, en zijn de lijnen tussen VvdS

algemeen, en het  werk van de Voedselbank en van Budgetmaatje specifiek heel kort.

In het halfjaarlijkse overleg in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dit besluit reeds eerder gemeld, maar het leek ons zinvol dit ook formeel

aan alle andere betrokkenen mee te delen.

Voor meer en actuele informatie: https://www.leergeld.nl/voorne-putten 
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2019
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Startpagina Stichting VvdS De projecten Bron van Vrede Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie Vrijwilligers info
free hit counters