Informatie

De Voedselbank Spijkenisse is in 2005 opgericht door de gezamenlijke kerken van Spijkenisse.

Het is een initiatief ter bestrijding van (verborgen) armoede én verspilling in Nederland. Dit houdt concreet in dat de Voedselbank

levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelt en uitdeelt aan

particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld.

Aanmelden kan rechtstreeks op tel.  06 220 66 533 of via de mail: vbspijkenisse@hotmail.com

De aanmelding kan ook plaatsvinden via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, PsyQ enz.,

Door middel van een aanmeldingsformulier, met bijbehorende stukken, zie www.voedselbankspijkenisse.nl

Het is de bedoeling dat de ontvanger zelf het pakket ophaalt in eigen boodschappentassen, op de afgesproken tijd en locatie.

 

De goederen worden de hele week door aangeleverd in onze loods en vervolgens in kratten verdeeld.

Er worden inmiddels meer dan 750 kratten uitgedeeld in Spijkenisse, Brielle, Rozenburg, Middelharnis en de Hoeksche waard.

Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers die klaar staan om bij toerbeurt ingezet te worden.  De werkzaamheden bestaan uit: het vervoeren en

uitladen van de kratten, pakketten uitdelen, koffie en thee verzorgen en een praatje maken. Zie voor meer informatie 

www.voedselbankspijkenisse.nl

Sinds februari 2014 is De Voedselbank Spijkenisse en omstreken een eigen stichting. De voornaamste reden hiervoor is, dat het voor 

buitenstaanders vaak  niet duidelijk was dat de Voedselbank onderdeel is van Vrede voor de Stad en dat leidde bij bijvoorbeeld 

fondsenwerving tot verwarring. Uiteraard blijft de Voedselbank een project van Vrede voor de Stad.  Het bestuur van Stichting Voedselbank

Spijkenisse en omstreken is het zelfde bestuur als van Stichting Vrede voor de Stad, aangevuld met  de coördinator van de Voedselbank;

Dhr. A. Bonninga

PERSBERICHT

Meer mensen kunnen hulp Voedselbank vragen

Sinds 1 januari hanteert Voedselbanken Nederland soepelere voorwaarden voor het aanvragen van een voedselpakket. De verruiming van

de eisen is mogelijk doordat ze sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel

overhouden.

Aangepaste tarieven

In de praktijk hebben mensen die te veel leefgeld overhouden na aftrek van vaste lasten en schulden, meer kans in aanmerking te komen

voor voedselhulp. Eerst mochten alleenstaanden die tot 180 euro per maand te besteden hadden, aankloppen bij de Voedselbank. Dat

maximum is met 20 euro verhoogd naar 200 euro. De tarieven voor alle gezinssamenstellingen zijn aangepast.

Aanmelding intake

Klanten die in aanmerking willen komen voor voedselhulp kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek bij de Voedselbank. De criteria

voor het aanvragen van een voedselpakket zijn uitgebreid. Ze hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling

van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd.

Borging privacy

Is de voedselhulp eenmaal toegekend, wordt van de klant verwacht dat hij meewerkt aan een traject om de financiële situatie te verbeteren.

Door een tussentijdse controle worden de gegevens van een klant meer dan eens getoetst. De klant kan er zonder meer op vertrouwen dat

zijn privacy geborgd is, van het intakegesprek tot aan het afhalen van een pakket.

Contact

U kunt een voedselpakket aanvragen via administratie@voedselbankspijkenisse.nl of op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00

en 17.00 uur via 06-22066533. Voor meer informatie over het aanvragen en gewijzigde bedragen: www.voedselbankspijkenisse.nl.

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2018
De Voedselbank
De Voedselbank
Startpagina Stichting VvdS De projecten Bron van Vrede Nieuwsbrief Themalied Contact Onkosten declaratie
free hit counters